Click Guardian Tracking

Tracking

지불은 통보
22 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 22/5/2019 นะคะ

1 นาย บรรเทิง ชูขาว SJBX000108977
2 เพ็ญสุดา จันทรศร SJBX000108978
3 วีนาร์ กิตติมานิตกุล SJBX000108979
4 คริษฐา ทองมาก SJBX000108980
5 นาย พิสิทธิ์ สมวจีเลิศ SJBX000108981
6 หทัยรัตน์ ฉิมมารักษ์ SJBX000108982
7 จิราภรณ์ ผลาไชย SJBX000108983
8 กษิดิศ ณ ถลาง SJBX000108984
9 คุณวันชัย วิจักรชน SJBX000108985
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://th.kerryexpress.com/en/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

21 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 21/5/2019 นะคะ

1 รัตน์ษกาณ์ SJBX000108607
2 Benyapa Kaewpradit SJBX000108608
3 ชัชพร แนวทอง SJBX000108677
4 ธนยศ อัศวเมธี SJBX000108678
5 ทรรศนกร เล็กศรี SJBX000108679
6 Jomsuthang Tananvoraset SJBX000108594
7 กนกกร ศรีบุญวงค์ SJBX000108595
8 ธนิดา ธนาสมบัติสกุล SJBX000108596
9 นายโอภาส ปทะวานิช SJBX000108597
10 Sarinra Furkhanca SJBX000108598
11 อภิวรรณ เขียวชะอุ่ม SJBX000108599
12 อาริดา พัฒนะรพีเลิศ SJBX000108600
13 สลิลทิพย์ สารศักดิ์ SJBX000108601
14 สมฤทัย ใหม่ยศ SJBX000108602
15 ชนิกาญจน์ การทหาร SJBX000108603
16 วรรณิภา แย้มรับบุญ SJBX000108604
17 อุทัยพงษ์ เกษธีระกุล SJBX000108573
18 ณพัชชา จันทร์หล้า SJBX000108574
19 วัชรศิลป์ สิงห์ทอง SJBX000108575
20 นายจิรานุทรรศนัย โสภาพันธ์ SJBX000108576
21 อังคณา เขียวงามดี SJBX000108577
22 สุพิชญา ระดมยศ SJBX000108578
23 อัจฉรา จาง SJBX000108579
24 กรรณิการ์ มงคลกำธร SJBX000108580
25 สุดา วิศาลเรืองเดช SJBX000108581
26 นายธนวัต ปัญจพิสิฐ SJBX000108582
27 ชญานิศ พจนเมธา SJBX000108583
28 นายวรวิทย์ ศรีพายัพ SJBX000108584
29 เคียงผไท อุเทน SJBX000108585
30 นายอภิชาติ กุลอมรเดช SJBX000108605
31 กรชวัล ประภากมล SJBX000108586
32 วิลักขณา ดวงจอมดี SJBX000108587
33 ภาสกร แช่มประเสริฐ SJBX000108588
34 เมษารัตน์ แก้วยศ SJBX000108589
35 นางสาวชฎาพรรณ บุญสิงห์ SJBX000108590
36 แอ๊ปเป้้ล ลิ้วห้อง SJBX000108591
37 ชญาน์นันท์ ตันติเวชศักดิ์ SJBX000108592
38 นวลศรี สันดี SJBX000108593
39 ไพรัตน์ ศรีชัยนาท SJBX000108561
40 ภาคภูมิ นิรันฤทธิ์ SJBX000108562
41 คุณสาธิน เอี๊ยบกงไชย SJBX000108563
42 นายอภิชาติ กุลอมรเดช SJBX000108605
43 อุทุมพร พรมจอม SJBX000108565
44 ณัฐวุฒิ แสนหอ SJBX000108566
45 พิธุภา โภคาทรัพย์ SJBX000108567
46 ทัศนีย์ เอนกพร SJBX000108568
47 นายโอภาส​ เผือกพึ่ง​ SJBX000108569
48 Uthai Sertsree SJBX000108606
49 คุณประเสริฐ ว่องพรรณงาม SJBX000108571
50 สุวารี ส. SJBX000108572
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://th.kerryexpress.com/en/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

17 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 17/5/2019 นะคะ

1 พิชชารีย์ THCRASen-c0419019
2 ธนบดี เจริญชัยสุขสม THCRA26931
3 จุฑาทิพย์ กองศรีวงศ์ THCRA26929
4 ทักษิณา ธรรมจินดา THCRA26928
5 ณัฐรดา อัตรธนินวิจิตร THCRA26932
6 สุจิตรา ทับชู THCRA26921
7 ปิยากร อ่อนละออ THCRA26920
8 จันทนี ตั้งชัยภูมิ THCRA26910
9 นาย ภากร เนียมศิริ THCRA26927
10 ไพโรจน์​ กสิกิจนำชัย THCRA26926
11 จิรยุทธ์ บุณยประสาท THCRA26919
12 กฤติเดช พนสิทธิวนา THCRA26912
13 ปิยธิดา สุขะปานนท์ THCRA26917
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

16 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 16/5/2019 นะคะ

1 เจษฎา วัฒนกิจศิริ THCRA26909
2 จิตรวลี ปินชัย THCRA26908
3 ปณิตา ชุติมากรณ์ THCRA26907
4 สมบูรณ์ เมืองชุม THCRA26897
5 พรทิพย์พา กรมพลาศักดิ์ THCRA26894
6 สิริวิมล สุยะใจ อู่ THCRA26888
7 คุณอรุณี มะลิทอง THCRA26911
8 อิสราภรณ์ วัฒนประเสริฐกุล THCRA26900
9 ตุลยา เมืองลือ THCRA26892
10 ร้านนาทีทอง คาร์วอช THCRA26890
11 เดือนแก้ว ขุนศรี THCRA26906
12 ธัชดนัย อัศวมงคลกุล THCRA26901
13 รติรัตน์ พงศ์ศาสตร์ THCRA26899
14 อภิรดี พันธุมจินดา THCRA26895
15 วริยา เลิศวรปรีชา THCRA26889
16 สุเทพ THCRA26896
17 คุณ อลินดา THCRA26893
18 คุณประสาท หนุนวงษ์ THCRA26891
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

15 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 15/5/2019 นะคะ

1 จักรพงษ์ THCRASen-c0419018
2 กาญจนา รักจันทร์ THCRA26881
3 ตุ๊ก THCRA26868
4 อัญมณี อินโท THCRA26867
5 วิเชฐ ธรรมทวีนันท์ THCRA26863
6 โชติ ธนศรีวัฒนา THCRA26862
7 นลัท บุญชูช่วย THCRA26886
8 สุพัตรา เกิดมณี THCRA26885
9 ณภัทรารัตน์ วิพุธกษมานนท์ THCRA26882
10 สุกัญญา อินจุ่น THCRA26878
11 ณัฐวดี นพรัตน์ THCRA26877
12 กมลวรรณ อุตรชัย THCRA26865
13 ปูรณ์ภัสสร เฉลิมชัยภูเบศ THCRA26864
14 เกี่ยวดาว แจ้งเศรษฐ THCRA26777
15 ณัฐกมล แก้วจันดี THCRA26764
16 สุภัจฉรี อุดมเดชาเวทย์ THCRA26761
17 ชนัญชิดา ตั้งหมั่นกิจ THCRA26750
18 อัชฌา จึงประเสริฐ THCRA26749
19 นัจมี เซะบากอ THCRA26738
20 ธนิภา เพ็ชรคง THCRA26880
21 Aravind Krishnakumar THCRA26879
22 อิสรีย์ อธิรัฐรุ่งเจริญ THCRA26874
23 ปารณีย์ ศรีวีระกิตติ์ THCRA26884
24 ณัฐญาภรณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ บุรพรชัยธนันต์ THCRA26866
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

14 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 14/5/2019 นะคะ

1 Chayapan Limprasoet THCRASen-c0419014
2 วรพนิต นราพงศ์ THCRA26855
3 นาย สุภสิทธิ์ ภักดีเพิ่มพิพัฒน์ THCRA26854
4 อัญมณี อินโท THCRA26842
5 สมหวัง วิเศษวรศักดิ์ THCRA26834
6 นันทนา โชติภูมิเจริญกาล THCRA26831
7 เศรษฐสรร จันทร์ทอง THCRA26861
8 กุลภรณ์ สุนันทนาสุข THCRA26856
9 สุร​สิทธิ์​ บิน​หะ​ซัน​ THCRA26851
10 ชมพูเนกข์ ชมพักตร์ THCRA26847
11 Areerath Phadungmueang THCRA26845
12 ญาศินี ณรงค์ศักดิ์ THCRA26843
13 Jingyi Mai THCRA26839
14 คุณวันชัย วิจักรชน THCRA26828
15 นายธีรณดลร์ แสนนาม THCRA26827
16 ธนพร นิ่มแก้ว THCRA26826
17 Kamonwan Kanchanaket THCRA26746
18 ศิวลักษณ์ ศิริประชัย THCRA26740
19 วิมลสิริ สุวรรณชาติ THCRA26728
20 ชุตินาถ ศักรินทร์​กุล​ THCRA26607
21 อุมาพร อ่อนเฉวียง THCRA26575
22 คุณประสาท หนุนวงษ์ THCRA26481
23 ปิยะฉัตร สุวรรณประเทศ THCRA26857
24 ภูธน ภูสิทธิ์สกุล THCRA26850
25 วุฒิกร สาช่อฟ้า THCRA26849
26 Arocha Chulasaereekul THCRA26848
27 นภารัตน์ จารุรักษา THCRA26846
28 พรพิมล อุดมศรีศักดิ์เดช THCRA26844
29 Khuanchanok Laongnualpanich THCRA26841
30 เดือนเพ็ญ หงศ์ลดารมภ์ THCRA26830
31 พงศ์วิรุฬห์ คำเงิน THCRA26832
32 นายพีรพันธ์ วชิรคพรรณ THCRA26829
33 คุณภานิตา ธีรเวชญาณ THCRACT15469811
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

13 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 13/5/2019 นะคะ

1 ชนากานต์ ภูธรฤทธิ์ THCRA26731
2 ณัฐธีรา อินทนะ THCRASen-c0419010
3 Apinya THCRASen-c0419011
4 chalermgiat THCRASen-c0419012
5 จิระชัย จิวมงคลชัย THCRA26824
6 หทัยชนก ทองเชื้อ THCRA26809
7 ธันยภรณ์ งามเดโช THCRA26806
8 บุษยา ดอมไธสง THCRA26802
9 นายรัชนาท วานิชสมบัติ THCRA26801
10 จามรี นวลฉวี THCRA26791
11 คุณภวิโสภา อยู่ยงค์ THCRA26771
12 Lovely Sachaskuldesh THCRA26770
13 Rapeepong Sinakarachatdakul THCRA26767
14 ณัฐปภัสร์ สมชื่อ THCRA26752
15 นส มณธิดา สมฤกษ์ผล (ก้อย) THCRA26751
16 จิรกฤต อยู่สิทธิ์ THCRA26739
17 กุลจิรา ปริญญาชัยศักดิ์ THCRA26736
18 นวพร ธรรมโพธิทอง THCRA26823
19 นายธีรชัย วงศ์วนิชโยธิน THCRA26822
20 บริษัทวีอาร์บุ๊คส์ จำกัด THCRA26821
21 พวงเพชร พยนต์ THCRA26820
22 สุภัค แสงศิริทองไชย THCRA26819
23 Namfon Chanyaras THCRA26818
24 ปิยธิดา สุขะปานนท์ THCRA26817
25 นายอภิรัฐ เพิ่มสิริปัญญา THCRA26816
26 (กิ๊ก) ณฐมน ธนาธิปชยะกูร THCRA26815
27 ตรีสุคนธ์ พงศ์สุวากร THCRA26814
28 Krittanon Sowapart THCRA26811
29 สุชาครีย์ มณีปกรณ์ THCRA26810
30 โยธิน สะอาดพันธ์ THCRA26798
31 patcharapa kongwattanakul THCRA26795
32 เบญจวรรณ แซ่เลี่ยว THCRA26794
33 พสิษฐ์ สีไสวพร THCRA26790
34 ญารวี แซ่เล้า THCRA26787
35 ศุภวัฒน์ แก้วมงคล THCRA26786
36 ชนิตา อัชญาวัฒน์ THCRA26785
37 อสมาภรณ์ ราวีริปูพ่าย THCRA26779
38 นายพยากรณ์ ภะวัง THCRA26745
39 สุภาพร ไพรมย์ THCRA26744
40 ภัทรียา THCRA26742
41 ศุภชัย พัฒนวิหค THCRA26825
42 ธนพนธ์ สุขเกษม THCRA26808
43 parichat tongbundid THCRA26807
44 กัมพล วงษ์ชัยชนะ THCRA26804
45 รัญชนก วิสุทธิกุลพันธ์ THCRA26803
46 สุรีย์พร เสาวคนธ์ THCRA26799
47 ปัญจพณ ทาระคำ THCRA26793
48 คุณศิต เธียรฐิติ THCRA26792
49 ปกรณ์เมษฐ์ อัครบัญชาเลิศ THCRA26789
50 กรวิชญ์ สัณฑิติ THCRA26784
51 คุณกิรณา เธียรฐิติ THCRA26780
52 รสริน เลิศเรือนแก้ว THCRA26778
53 Anusara Chuakam THCRA26776
54 เจษฎาภรณ์ กิจันดา THCRA26775
55 จุฑารัตน์ วัฒนะกุลพัฒน์ THCRA26774
56 รัษพร จันทะวรรณ THCRA26773
57 พิชชาภา เจริญรัตน์ THCRA26769
58 พิชชาภา เจริญรัตน์ THCRA26768
59 ประเสริฐ เอกวรวงศ์ THCRA26766
60 วรวิทย์ กล้าสุคนธ์ THCRA26765
61 สุมัฐยมา แฟง ทองคำสมาณิชย์ THCRA26758
62 เมธาพร ผลาวงษ์ THCRA26757
63 วราภรณ์ เกตุวัตถา THCRA26743
64 กฤช เตชะประเสริฐ THCRA26741
65 นิรันดร์ ส่านสม THCRA26737
66 ณพง โตมรเจริญ THCRA26733
67 จิรทีปต์ หล่อรุ่งเรืองกุล THCRA26813
68 สุเทพ THCRA26748
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

10 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 10/5/2019 นะคะ

1 วารี THCRASen-c0419009
2 คุณ อลินดา THCRA26729
3 สรวิศ กาญจน์บริรักษ์ THCRA26725
4 Thaniya Jensunyayuth THCRA26723
5 ธงศิลป์ ธนะสังข์ THCRA26718
6 มงคลวัฒน์ กุลโรจน์ยิ่งเจริญ THCRA26713
7 สวิตตา จำเริญรวย THCRA26709
8 ขวัญชัย โชติธนะ THCRA26695
9 รังสรรค์ อินสว่าง THCRA26683
10 สรัญญา กัลป์ชยภัค THCRA26727
11 พิชชากานต์ ชาติพุทธิพงศ์ THCRA26722
12 ชยุตม์ ทีรฆนิรันดร์กุล THCRA26716
13 ณิชาภา โชคอารีย์ THCRA26707
14 กรวีร์ ศิริเวชธำรง THCRA26706
15 สืบวงค์ จันทร์เอี่ยม THCRA26704
16 สุดาพิมพ์ โพธิภักติ THCRA26701
17 อนัญญา สันติรักษ์พงษ์ THCRA26700
18 มนสิชา ผู้ฐานิสสร THCRA26694
19 รชนิชล นกแก้ว THCRA26691
20 พันธุ์ธััช กอรดากุลทรัพย์ THCRA26689
21 นายกรฤต จันเนียม THCRA26687
22 เมจิรัสยา อุ่ยวัฒนาไชย THCRA26684
23 มัทณี บุญประเสริฐ (มารวยลิฟวิ่ง) THCRA26682
24 สุกัญญา เหลืองสอาด THCRA26632
25 nattawadee wanitdiloklad THCRA26726
26 ปัญญดา ศศิกรวงศ์ THCRA26721
27 สาริณี งาเนียม THCRA26720
28 Chavisa T THCRA26717
29 จรัสกร คงไทย THCRA26712
30 Chayanid Wongtom THCRA26705
31 ประภาพรรณ กาชัย THCRA26703
32 ปารณีย์ ศรีวีระกิตติ์ THCRA26699
33 เบญจรัตน์ จงสิริวิไล THCRA26698
34 จารุจิต ใบหยก THCRA26697
35 อาทิตยา แซ่โง้ว THCRA26696
36 Nit Visanruengdej THCRA26681
37 กมลจรัสย์ ทิพย์วงษ์ THCRA26724
38 นายตันติกร พิชญ์พิบุล THCRA26719
39 ดุรงค์กร นุ่มเกลี้ยง THCRA2109
40 ชนกานต์ อาภรณ์พงษ์ THCRA2108
41 สุภนา ไชยประสิทธิ์ THCRA2107
42 กรกนก นวลปาน THCRA2106
43 พนิตตา ธีรวชิรกุล THCRA2105
44 Yupin P. Yupin P THCRA2104
45 คณิตา ทรัพย์พลับ THCRA2103
46 พรพิมล ผลนุกูล THCRA2102
47 ชนากานต์ วงศ์สุวรรณสิริ THCRA2101
48 ฐิติพร ขิวรัมย์ THCRA2100
49 อนุสรณ์ เฮงเจริญ (ของน้องกิ๊ก) THCRA2099
50 หทัย กิรานุชิตพงศ์ (ฝากไว้ที่ป้อมรปภ.) THCRA2098
51 รอซียะ​ สาแลมา THCRA2097
52 ศรัทธาทิพย์ พึ่งอัมฤทธิ์ THCRA2096
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ

9 May 2019

แจ้งเลขพัสดุประจำวันที่ 9/5/2019 นะคะ

 1 แบงค์ แบงค์ THCRA26667

2 นางปาริชาติ โนวัค THCRA26659
3 Peter Wu THCRA26657
4 นายวรพงศ์ จิรยุทธนศักดิ์ THCRA26678
5 จิราลักษณ์ วิรัชพันธุ์ THCRA26673
6 วรีพร ล้อแก้วมณี THCRA26672
7 ตรีทิพย์ ศรีปราง THCRA26664
8 Siwat Toymamuang THCRA26662
9 Sukhcharan Sachachaiwathna THCRA26660
10 สุเทพ THCRA26655
11 ศุภวรรณ ห้องสุข THCRA26643
12 พรทิวา ไชยแสง THCRA26628
13 ทยากร ศรีเสริม THCRA26677
14 กุลณัฐ ณพัฒน์ภูริเดช THCRA26676
15 ไพสิฐ สายทอง THCRA26674
16 พัชรพล อยู่เย็น THCRA26669
17 สิวารัชน์ ศิริพราหมนุกูล THCRA26668
18 นายสิงหา วงษ์ดีไทย THCRA26666
19 นางสาวณัฏฐณิชา วัฒนา THCRA26665
20 ๊Umaporn Suksawad THCRA26661
21 อุริสา ยุวเทพากร THCRA26658
22 ปัณณทัต ถิรธุวานนท์ THCRA26656
>> สามารถเข้าเช็คได้ที่ https://ecommerceportal.dhl.com/track/

สินค้าพร้อมส่งนะคะ ทางร้านจัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ – ศุกร์ นะคะ แจ้งโอนก่อน 9.00 จัดส่งทันทีจ้า
สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อออนไลน์ผ่านทาง Inbox, www.seoul-stone.com, โทร 096-903-6582 , Line: @seoulstonethailand สินค้ารับประกัน 1 ปีนะคะ